Programy lotto
Opis programu LOTTO Plus XP dotyczy również programów  :  Lotto REM  ,  Multi Multi Plus REM  i  Mini Lotto REM  odpowiednio dla gry  lotto  ,  multi multi    i  mini lotto.             Zwróć uwagę na filtr ' Preferowany zakład '  -  skreślanie/typowanie zakładów własnych w programach  :  Multi Multi REM  ,  Lotto REM  ,  TSN REM   i  Mini Lotto REM.             Masz ciekawy pomysł  -  przyślij email.             Adres :      REMIDA , 86-300 Grudziądz, ul. Łęgi 5/26       tel. (0....56) 46 333 56 ,    kom. 500 776 100 ,   email : remida@wp.pl

.: Menu :.
  program multi multi programy REMIDA
  program lotto opis programów
  program mini lotto pobierz programy
  systemy lotto pobierz systemy
  wyniki lotto wyniki lotto 5 losowań
  programy lotto email do REMIDA

Program Lotto Plus XP pracuje w środowiskach Windows XP / Vista / Win 7.

Zawiera następujące pod-programy :


Główne cechy i możliwości programu LOTTO Plus XP :

 • Jest programem bardzo łatwym w obsłudze, posiada wiele podpowiedzi i szczegółowo opracowaną ' Pomoc ' - klawisz F1. Naciśnięcie F1 wyświetla Pomoc na temat aktualnie wykonywanej operacji przez program. Pyta się użytkownika co zrobić, informuje co robi i co zrobił, jest tzw. programem samointuicyjnym.

 • Posiada oddzielne duże bazy losowań dla gier polskiego lotto : multi multi, zakłady specjalne, lotto, twój szczęśliwy numerek i mini lotto i szybko je obsługuje. Użytkownik, nawet całkowicie nieznający baz danych, będzie w stanie w pełni je wykorzystać.

 • Po kliknięciu ' Pomoc > Internet - Uaktualnij bazy losowań gier ' automatycznie uaktualnia losowania gier multi multi, zakłady specjalne, lotto, twój szczęśliwy numerek i mini lotto ze strony internetowej LOTTO Plus XP. Najpierw sprawdza, kolejno dla każdej gry, czy na stronie są losowania bardziej akualne niż w programie.

 • Tworzy automatycznie bazy danych zakładów własnych (przy pierwszym zapisywaniu zakładów, kuponów) dla dziesięciu graczy, osobno dla każdego gracza i każdej z pięciu gier.

 • Można korzystać z 13 rodzajów typowań prawdopodobnych liczb, w których użytkownik może dodatkowo zmieniać parametry. Każde z nich może współdziałać z funkcją ' Dodaj/odrzuć liczby ' z poprzednich okresów (wg tablicy ilości wylosowań liczb z poprzednich okresów). Dwanaście typowań można testować na dowolnych kolejnych losowaniach za pomocą jednego kliknięcia myszką i wykorzystać do dodatkowej analizy; Można automatycznie dostroić parametry siedmiu typowań liczb do najlepszych wyników na wybranej ilości poprzednich losowań.

 • Zwróć uwagę na potężne narzędzie ' Zestaw do typowania własnego liczb ' - połączenie układu graficznego z wieloma szczegółowymi statystykami i analizą każdego losowania (z wybranych do pokazania na planszy) i liczb typowanych.

 • Posiada 2 typy losowań pojedyńczych zakładów i 7 typów losowań zakładów (od 1 do 10 000 zakładów, w wersji pełnej do 30 000) z wybranych lub wszystkich liczb gry,w tym losowanie zakładów według systemów i losowanie z liczbami stałymi i preferencyjnymi. W losowaniu preferencyjnym użytkownik wybiera prawdopodobne liczby, określa liczby preferencyjne (od 1 liczby do 30% z wybranych liczb) i może zwiększyć ich wystąpienia w stosunku do pozostałych liczb o 25% lub 50% lub 75 %, oddzielnie dla każdej preferowanej przez siebie liczby. Można wybrać liczby stałe (od jednej do ilości skreślanych liczb minus 1) , które będą we wszystkich wylosowanych zakładach.

 • W skreślaniu zakładów według systemu (po wybraniu swoich, prawdopodobnych lub wszystkich liczb gry), za pomocą jednego kliknięcia myszką, można korzystać z :

  A. - około 90 wpisanych systemów skreślania zakładów dla MM, L, ML i ZS (z różnych publikacji i z internetu), w tym systemy pełne, skrócone, łańcuchowe i wielostopniowe;

  B. - systemów utworzonych przez ' Moduł automatycznego tworzenia systemów do skreślania zakładów ' dla MM, L, ML i ZS (dwa sposoby tworzenia systemów dla MM, L, ML i ZS). Parametry tworzonych systemów : ilość skreśleń w zakładzie / z dowolnej ilości wybranych liczb / do 30 000 zakładów w systemie;

  C. - własnych (swoich, z czasopism, z książek, z internetu ...) systemów skreślania zakładów (wpisanych raz ręcznie z klawiatury lub za pomocą myszki).

 • W losowaniach zakładów można wykorzystać funkcję ' Preferowany zakład ' dla Lotto , w której użytkownik może zmieniać zakres 28 parametrów skreślanego zakładu według własnych upodobań i przewidywań i zapisać je na dysk jako opcję - 'własne', lub wybrać jedną z trzech stałych opcji za pomocą jednego kliknięcia myszką.

 • Posiada 24 rodzaje analiz i statystyk (plus 12 z typowań liczb, plus wiele szczegółowych w ' Zestawie do typowania własnego '), począwszy od przeglądania skreślonego zakładu w układzie kuponu z wylosowanymi liczbami i trafieniami do bardziej złożonych. W każdej z nich użytkownik może zmieniać zakres pokazywanych statystyk i zakres analiz.

 • Dodatkowo za pomocą 28 zmiennych parametrów funkcji ' Preferowany zakład ' dla Lotto można szczegółowo analizować losowania Lotto.

 • Istnieje możliwość odtworzenia uszkodzonej lub skasowanej bazy danych losowań z kopii awaryjnych.

 • Można wydrukować wiele statystyk i analiz bezpośrednio z programu lub kopiować statystyki i analizy do dowolnego edytora tekstowego (np. ' Notatnik ' lub ' Wordpad ' z Windows) w celu utworzenia dowolnych zestawień statystyk i analiz i ich drukowania.

 • Można drukować zakłady na oryginalnych kuponach gier. Zakres dopasowania kuponów - format papieru A4, oddzielnie dla kuponów MM i kuponów L, ML i ZS).

 • Posiada opcje dostosowania programu do zmiany dni losowań poszczególnych gier.

 • Posiada opcje dostosowania menu planszy głównej programu do automatycznego połączenia z preferowanymi stronami internetowymi i adresatami poczty elektronicznej.

 • Posiada kalendarz, zegar w celu ułatwienia używania programu.

 • Więcej analiz i statystyk dla TSN niż w poprzednich wersjach.


Programy lotka   MULTI MULTI REM  ,  LOTTO REM   i   MINI LOTTO REM

W stosunku do programów Multi Multi Plus XP, Lotto XP, TSN XP i Mini Lotto XP z pakietu LOTTO Plus XP programy Multi Multi Plus REM wersja 3.xx Lotto REM wersja 3.xx, TSN REM wersja 3.xx i Mini Lotto REM wersja 3.xx posiadają następujące dodatkowe procedury :

 • 1. Filtr ' Preferowany Zakład '
  - włączenie filtru przy generowaniu własnych zakładów powoduje, że zakłady własne (skreślane) są tworzone według parametrów ustawionych w filtrze.

 • 2. Zestaw statystyk do ustawiania parametrów filtru ' Preferowany zakład ' :

  - powtórzenia liczb z 10 losowań wstecz, indywidualnie dla losowań i zestawienia sumaryczne;
  - sumy liczb, sumy cyfr, układy parzyste/nieparzyste, indywidualnie dla losowań i zestawienia sumaryczne;
  - rzędy, kolumny (ilość liczb w rzędach, w kolumnach, ilość i typy uładów Rząd/Kolumna), indywidualnie dla losowań i zestawienia sumaryczne,
  - końcówki liczb 0 do 9, indywidualnie dla losowań i zestawienia sumaryczne;

  Filtr ' Preferowany Zakład ' składa się z 10-ciu włączanych/wyłączanych stron, na których można ustawić następujące parametry swoich tworzonych (skreślanych) zakładów :

 • Na stronie 1 :
  - minimalną i maksymalną sumę liczb (w skreślanym zakładzie);
  - minimalną i maksymalną sumę cyfr;
  - maksymalną ilość kolejnych liczb;
  - włączyć sprawdzanie odległości między liczbami (odległości będą podobne jak w bazie losowań);
  - odrzucać/tworzyć zakłady z dowolnymi kombinacjami liczb przystych/nieparzystych;

 • Na stronie 2 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb z 5-ciu dowolnie wybranych zestawów liczb (do 25 liczb w każdym zestawie).
  Podział liczb może być dokonany dowolnie, nie ma żadnych ograniczeń, np. : na 4 pola zakładu, na zestawy co 3-cia liczba, na parzyste/nieparzyste, na 5 zestawów po skosach zakładu, na trzy liczby po kolei z skokiem co 5 liczb, na pola po przekątnych zakładu, na liczby częściej, średnio i rzadziej losowane, czy nawet bardziej egzotyczne jak podział na liczby związane z datami urodzin rodziny, nr mieszkania, telefonu, swoimi szczęśliwymi liczbami, horoskopem itp.;

 • Na stronie 3 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb z rzędów zakładu, dla każdego rzędu osobno lub ogólnie, można łączyć dowolne rzędy poprzez ustawianie Min i Max;
  - minimalną i maksymalną ilość liczb z kolumn zakładu, dla każdej kolumny osobno lub ogólnie, można łączyć dowolne kolumny poprzez ustawianie Min i Max;
  - minimalną i maksymalną ilość liczb na ramce zakładu;
  - odrzucać/tworzyć zakłady z dowolnymi kombinacjami układów Rząd/Kolumna;

 • Na stronie 4 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb z końcówkami liczb (liczby z końcówką 0, 1 ... do 9), można łączyć dowolne końcówki poprzez ustawianie Min i Max;

 • Na stronie 5 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb z podzakresów (DL : 1-5, 6-10, 11-16...46-49, EL : 1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42), można łączyć dowolne podzakresy poprzez ustawianie Min i Max;
  - minimalną ilość liczb z podzakresów (DL : 1-25 , 26-49, EL : 1-21, 22-42), niezależnie od podzakresów co 5 lub 7 liczb i wtedy zakłady są tworzone według ostrzejszych parametrów, w zależności od ustawienia;

 • Na stronie 6 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb z wylosowanych/niewylosowanych liczb w poprzednich 10-ciu losowaniach, dla każdego losowania osobno lub ogólnie, można łączyć dowolne losowania poprzez ustawianie Min i Max;

 • Na stronie 7 :
  - minimalną i/lub maksymalną ilość liczb z wylosowanych/niewylosowanych w poprzednich 20 losowaniach, dla losowania 1-go wstecz, 1-2 wstecz, 1-3 wstecz, 1-4 wstecz, 1-5 wstecz, -10 wstecz, 1-15 wstecz i 1-20 wstecz, ;

 • Na stronie 8 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb z trendów liczb krótkoterminowych T1 do T7 w wybranej ilości analizowanych losowań, dla każdego trendu osobno lub ogólnie, można łączyć dowolne trendy poprzez ustawianie Min i Max;

 • Na stronie 9 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb wylosowanych X razy w wybranej ilości analizowanych losowań, dla każdej ilości wylosowań liczby osobno lub ogólnie, można łączyć dowolne ilości wylosowań liczby poprzez ustawianie Min i Max;

 • Na stronie 10 :
  - minimalną i maksymalną ilość liczb wylosowanych ostatni raz w wybranej ilości analizowanych losowań, dla liczb z każdego numeru losowania wstecz osobno lub ogólnie, można łączyć liczby z dowolnych losowań wstecz poprzez ustawianie Min i Max;

 • Strony wyłączone w filtrze nie biorą udziału w tworzeniu skreślanych zakładów własnych, można np. włączyć tylko jedną dowolną stronę i generować zakłady własne według parametrów ustawionych tylko na tej stronie.

  Jak posługiwać się filtrem ' Preferowany Zakład ' w programach
  Lotto REM i Mini Lotto REM ?

  krok 1 - ustawienie filtru :

  - kliknij na planszy głównej na ikonie z napisem ' PZ ';
  - wybierz jedną z opcji filtru :bez ograniczeń, łagodne, średnie, ostre
  lub ustaw parametry w filtrze na poszczególnych stronach filtru;
  - kliknij ' Zapamiętaj i zamknij ' - program zapamięta parametry filtru do czasu zamknięcia programu;
  lub
  - kliknij ' Zapisz jako własne ' - program zapisze parametry filtru na dysk dla kolejnych sesji programu;
  - kliknij ' Opcje własne ' - i otwórz plik z zapisanymi parametrami filtru;
  - kliknij ' Zapamiętaj i zamknij ' - program zapamięta parametry filtru do czasu zamknięcia programu;

  krok 2 - włączenie filtru :

  - wybierz swoje liczby na planszy głównej (zaznacz na kolor niebieski);
  (podwójne kliknięcie na pionowym pasku z literą B zaznacza wszystkie liczby);
  - otwórz : menu ' Zakłady >> Losuj zakłady ...'
  (wybierz jedną z pozycji od nr 4 do nr 8);
  - na nowej planszy kliknij w okienku po napisie Filtr ' Preferowany zakład ' wyłączony, napis zmieni się na : Filtr ' Preferowany zakład ' włączony;

  krok 3 - tworzenie skreślanych zakładów :

  - kliknij na przycisku ' Losuj ';

  Na nowej planszy pojawią się skreślone zakłady według parametrów ustawionych w filtrze ' Preferowany Zakład '

(c) Copyright REMIDA - LOTTO